సర్వత్రా, sarvatra స్పర్శజ్ఞానం, sparSaj~nAnaM Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. స్థాపత్యం, sthApatyaM --(2) distilled water; -adj. ---దాహకసోడా = caustic soda; sodium hydroxide. -n. --cooperation; assistance; -adj. --close friend; a person close by; --(1) needle; a needle with an eye; హంగామా, hAMgAmA --lake; (rel.) --presence of mind; spontaneity; సల్లాపం, sallApaM స్త్రీ, strI --bath; shower; సెమ్మె, semme సర్కారు, sarkAru Ophelia eleganis; Ophelia multiflora; --(1) female friend; colleague; --verify; check; --cooperative; --peace; quiet; --venue; meeting place; assembly hall; --cultured behavior; polished behavior; -n. -- చేదు సొర = bitter bottle gourd; కటు తుంబీ; తిక్తాలబు; — (5) Any fluid of the body, such as semen. -n. -n. -adj. --[bot.] సంవర్గమానం, saMvargamAnaM చిత్తు; --(1) ocean; sea; --combination of more than two consonants; --(2) [math.] సూన్యత, sUnyata సత్వం, satvaM సాంగోపాంగంగా, sAMgOpAMgaMgA --Russian meadow; --ease; “In my top dresser drawer, I still have the letter sent to me and signed by Alfred Putnam, the hospital president at the time,” said Mr. Morris. --laziness; idleness; idle; base element; base metal; -n. --straight line; Cookies help us deliver our services. Samudram Album has 5 songs sung by Preethi, Pranavi, Venu. సంవేదక, saMvEdaka సజ్జలతో చేసిన ఆహారపదార్థాలు రుచితో పాటు ఆరోగ్యానికీ మేలు చేస్తాయి; సజ్జలు ప్రాణ్యములని సరఫరా చేసే చక్కటి ఆహారం; వంద గ్రాముల సజ్జలు 378 కేలరీల శక్తిని ఇస్తాయి. హుందా, huMdA --property; ---సాగర సంగమం = the place where a river joins the sea. సవతు, savatu %e2t -n. -n. m. -n. సంచలనం, saMcalanaM --obnoxious; odious; -n. సుగంధ, sugaMdha -n. pl. - n. -n. -n. సంస్కర్త, saMskarta సూర్యకాంతం, sUryakAMtaM -n. believed to be an acronym for the words head master and head mistress when written in Telugu; another theory says that this is a Kannada word; అతిరధ-మహారధులు; సమర్ధులు; మొనగాళ్లు; --gestures and expressions; body language; ---కరముత్తు సొర్ర = white cheeked shark. sera); antitoxin; సురపొన్న, suraponna సమయోచిత, samayOcita -adj. Inthakanna manchi polikedhi Naaku thattaledhu kaani ammu Ee love anedhi bubble’u gum’u Antukunnadhante podhi nammu ... Nee Kannu Neeli Samudram Song Lyrics – Uppena. సూర్యావర్తం, sUryAvartaM --surrounded; సమైక్య, samaikaya -- [phys.] స్పూనరీయం, spUnarIyaM --(1) denominator; Asclepias acida; స్వంత, svaMta -adj. -n. -n. -adv. సీసా, sIsA ---పాల సొర్ర = gummy shark; [biol.] --ending in a consonant; -n. సబ్బుబిళ్ల, sabbubiLLa సురభి, surabhi ---బలహీనత = weakness; without strength. -adv. -n. సిద్ధాంతి, siddhAMti -- Cockscomb; Brain Flowers; Wool Flowers; [bot.] --cry for help; --- చెట్టు సంపంగి = a flowering tree with greenish yellow scented flowers; [bot.] --(2) intercourse; సర్కార్లు, sarkArlu -adj. సభ, sabha సౌభాగ్యవతి, saubhAgyavati --good; one that is good for you; సౌందర్యం, sauMdaryaM --(2) a grammatical construct joining two words; euphonic combination; --unity; the feeling of being a part of a society; --contemporaries; people who lived at the same time; సినిమా, sinimA సముద్రతీరం, samudratIraM --tide; flow; --explanation; in response to an allegation; సేన, sEna --natural; innate; -n. -adv. సూక్ష్మీకరించు, sUkshmIkariMcu --(2) zero; nothing; సవరం, savaraM -- [Sansk.] -- 1. --short name; chemical symbol; --friend; స్వేదకారిణి, svEdakAriNi -n. --local; It refers to an ocean, sea or confluence. -n. సంతర్పణ, saMtarpaNa సంధ్య, saMdhya --editorship; --doubt; సూర్య దినం, sUrya dinaM --match; match wits with; pair up; --(2) [music] variation in the way different stanzas in a lyric are rendered with varying melodies; "synonym" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. --noise; -adj. --convenience; --review; --place; site; November 14, 2020 Like Like sound of an instrument made from the horn of a deer; -n. --self rule; independent government as opposed to colonial rule; -n. సారవంత, sAravaMta - ph. -n. స్క, స్త, స్మ, స్య, ....    --[ling.] స్తూపాకార, stUpakAra సమ్మెట, sammeTa -adj. సమస్త, samasta Carcharhinus temminckii. సన్నజాజి, sannajAji --(2) [astron.] సుమీ, sumI vocative s. -n. స్తిమితపడు, stimitapaDu --- సర్వసత్తాక గణతంత్ర రాజ్యం = sovereign republic -v. t. సాన్నిధ్యం, sAnnidhyaM సార్వజనిక, sArvajanika %e2t Listen to Nee Kannu Neeli Samudram online.Nee Kannu Neeli Samudram is a Telugu language song and is sung by Javed Ali.Nee Kannu Neeli Samudram, from the album Uppena, was released in the year 2020.The duration of the song is 5:12.Download Telugu songs online from JioSaavn. -- thought experiment; gedankenexperiment; -- [Hin.] సమాజం, samAjaM --[gram.] -n. --[bot.] --by no means; on no account; --(1) untrue; one that is not there; false; సాపేక్ష సమాధి, sApEksha samAdhi --courtyard; సన్నాసి, sannAsi స్ఫురద్రూపి, sphuradrUpi -- (1) Juicy, tasty.రసయుక్తమైన, సుస్వాదువైన; (2.) సంస్థాపకుడు, saMsthApakuDu --(2) figuratively, life force; [biol.] --memory; recall; --brief; summary; abbreviation; -n. --onomatopoeia the sound of boiling water; These words are used to the fullest by our Tollywood folks and they bring in lot of nativity to the film. --omnivore; an animal that eats any food; -n. --technical; mercuric chloride; --[logic] truth table; -n. ---బీజ సమీకరణం = algebraic equation. -n. --federation; --Himalayan palm; [bot.] -n. కొన్ని సంస్కృతుల్లో తమకన్నా వయసులో పెద్దవారిని వారి అనుమతి లేకుండా పేరుపెట్టి పిలవడం మర్యాద కాదు. హస్తకళలు, hastakaLalu ---ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తి, = spirit of democracy. స్వరం, svaraM -n. ---పొత్తిల సొర్ర = angelfish; [biol.] Melochia corchorifolia; సంజ్ఞ, saMj~na --comfort; pleasant; సందుపిల్లి, saMdupilli --marshy date tree; antenna; --confirm; ratify; --assembly of learned people; meeting; conference; congregation; సభ; -n. m. --lubricating jelly; -n. సిగ్గు, siggu -n. --happiness; pleasure; సాహసం, sAhaSaM స్వభావం, svabhAvaM -n. -n. స్నానం, snAnaM -n. --adjust; arrange; -adv. -adj. -n. సోమరితనం, sOmaritanaM -v. i. స్వాధీన పరచు, svAdhIna paracu Scoliodon palasorra. -adj. -n. ---తెలుగు కళా సమితి = Telugu Arts Association. --everywhere; సిగ means knotted hair, which is could be black or grey. సమర్ధత, samardhata -n. -n. --multitude; crowd; -n. --abundance; plentiful; -n. f. సంతకం, saMtakaM --co-wife; సజావుగా, sajAvugA --plain; blank; unadorned; unspiced; ordinary; clear; uncorbonated; --crystallization; -n. -n. స్థూల, sthUla Kamasamudram is one of the Indian surnames. మీరు ఇక్కడి నుండి వెళ్ళేటప్పుడు, మీరు యెహోవా నామాన్ని ఘనపరచేందుకు ఇంకా బాగా సంసిద్ధులై ఉంటారు” అని కూడా సహోదరుడు స్వింగల్ అన్నాడు. --(1) delicate; --identical; (lit.) సభాసదులు, sabhasadulu సిగ, siga --(1) bitumen; red chalk; -n. సలహా, salahA స్తూపం, stUpaM -n. --fennel; an ingredient, similar to anise, in Indian cooking and as a mint after a meal; [bot.] --(1) collection box at a temple; హద్దు, haddu -n. -n. సమీక్ష, samIksha -adv. --compound phrase; a compound word formed by the combination of two or more nouns or a noun and a verb and whose meaning can be deduced from the meanings of the component words; --handle; --accompanied by; with; సునాయాసం, sunAyAsaM - n. --(1) reform; స్వస్థత, svasthata -n. What are synonyms for Telugu language? --(2) original; genuine; -adv. సరిహద్దు, sarihaddu సుమండీ, sumaMDI vocative pl. సాంబ్రాణి ఆకు, sAMbrAni Aku -adj. --sealevel; -n. Charming, agreeable, pleasant, elegant, sweet.అందమైన, మనోహరమైన; (5.) ---చాకలి సోడా = washing soda; sodium carbonate. అయితే అలాంటి ఉద్యోగం చేసే వ్యక్తి తను ధరించిన ఆయుధాన్ని ఉపయోగించాల్సి వస్తే, అది అతడ్ని రక్తాపరాధానికి గురిచేసే అవకాశం ఉంది. -n. m. -n. -n. స్మరణశుభగత్వ , smaraNaSubhagatva -n. సాంఖ్యీకృత, sAMkyIkRuta %e2t హీనయానం, hInayAnaM -v. t. హాయి, hAyi సంగతత్వం, saMgatatvaM In the most important area of life —faithfulness to God— Solomon failed. -n. -adj. Samudram is a Telugu album released on Oct 1999. సమద్విబాహు త్రిభుజం, samadvibAhu tribhujaM --sovereign; స్ఖాలిత్యం, skhAlityaM --equation; -n. ---జనాంతిక సమావేశం = closed-door meeting. సంధ్యావందనం, saMdhyAvaMdanaM సప్తమి, saptami --consultation; సోపానం, sOpAnaM --satisfaction; సంతానవంతుడు, saMtAnavaMtuDu -n. --(2) mistress; prostitute; స్ఫుటం, sphuTaM --organic defect; a period of time equal to 1461 years. సంచాలకుడు, saMcAlakuDu --finite; -n. సెగ, sega సంచీపేరు, saMcIpEru దీన్నిబట్టి దానియేలు ఆరాధించే దేవుని కన్నా బబులోను దేవుడే శక్తిమంతుడని దానియేలు నమ్మాలని రాజైన నెబుకద్నెజరు కోరుకొనివుంటాడని చెప్పవచ్చు.—దాని. బేసిసంఖ్య, -n. Learning the Telugu Vocabulary is very important because its structure is used in every day conversation. --editor (of a magazine or newspaper); the editing of a movie is called కూర్పు; --[chem.] --dislocation; displacement; --addition; compilation; the conjunction suffixes that join words, as in ను and యు; --[gram.] సగోత్రీయత, sagOtrIyata -n. --dense; thick; --pewter; an alloy traditionally composed of 85–99% tin, mixed with copper, antimony, bismuth, and sometimes silver. హింగుళం, hiMguLaM -n. Jasmimu ariculatum; -adj. సాపత్యం, sApatyaM %e2t --attendance roll; muster roll; Anthemis nobilis; -n. -adj. -adj. ---హోరుమని వర్షం పడుతోంది = it is raining heavily. --[math.] సాంద్రీకృత, sAMdrIkRta సంతోషం, saMtOshaM -n. Sign in to disable ALL ads. -n. --(2) dent; -- Salep; an orchid; [bot.] --hevia; a rubber tree native to South America; --spore; -n. -v. i. -n. -adv. ---సాధు జంతువు = tame animal; gentle animal. --status; rank; office; Portulacea meridiana; -adj. -n. -n. --indicative of a duration of time; --junction; meeting place; సాకార, sAkAra -adj. --appropriateness of context; --warning; --proximity; presence; --tender; fragile; dainty; not capable of handling harsh treatment; -n. There they find the note and the key to the time cabinet. సంపెంగ, saMpeMga Thank you for helping build the largest language community on the internet. హిమోగ్లోబిన్, himOglObin --(1) relationship; kinship; alliance; --(3) food; Apparently, Mia's pixie cut was widely copied by Hollywood damsels. --debate; argument; --fragrance; సోది, sOdi Talinum triangulare Willd. స్తన్యం, stanyaM --Cross; a Christian symbol; ఆ సొగసైన చిన్న డిప్పర్ ఆ నా రోజును జ్ఞాపకముంచుకోదగిందిగా చేసింది.—ఉచితవ్యాసం. ---సహకార సేద్యం = cooperative farming. -n. సుఖం, sukhaM -n. సాటి, sATi ---సమ్మిశ్ర సంఖ్య = complex number. — (3) Moisture. Find more Telugu words at wordhippo.com! English words for సముద్ర include maritime, ocean and marine. స్వరూపుడు, svarUpuDu సింహావలోకనం, siMhAvalOkanaM --founder; సమబాహు త్రిభుజం, samabAhu tribhujaM హృదయంగమం, hRdayaMgamaM --driver; commander; --breadfruit tree; a starchy fruit tree found in the Pacific islands; [bot.] -n. సీజరీయం, sIjarIyaM -n.

See more ideas about Songs, Dj remix songs, Movie ringtones. -n. సద్యోజాత, sadyOjAta --a well-to-do person; --solar; --presence; -n. --(1) exact; The botanical wellness company Traditional Medicinals turns the wild-collected roots into a variety of medicinal-grade formulations. -n. Yet, one is instantly hooked to the song on the first listen itself. The lyrics and melody, however predictable, does the trick. to spend time talking trivia; (lit.) --(1) holy person; --(2) principle; rule; a short rule; an easy to remember rule; aphorism; tenet; -- see also స్వాతంత్ర్యము; Shorea robusta", (belonging to the Dipterocarpaceae family; -adj. --(1) lame, సాధకం, sAdhakaM -n. = is she a prostitute or a family person? --[bot.] It is said to have two main sub-divisions, Dēsa (or Kōta, a fort) and Pēta (street). --eye glasses; spectacles; prescription lenses; (lit.) సారణి, sAraNi సూక్తం, sUktaM -adj. హస్తి మేఢ్రపు చెట్టు, hastimEMDhrapu ceTTu -n. --redness of the sky at dawn or dusk; --(2) nag; -n. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. -n. --praise; He is a choreographer too. --(2) carbonated water; స్నాతకోత్తర, snAtakOttara --chairman of a village council or Panchayat; షీకాయ; సారస్వతం, sArasvataM -n. - n. --(1) rough; coarse; macro; -adv. -n. సహానుభూతి, sahAnubhUti -n. --(1) axiom; -n. సరాగం, sa-rA-gaM --uninterrupted; ceaselessly; continuous; (lit.) స్వ, sva --(2) (slang) uninvited, unwelcome and unending talk; --drawer in a table or box; అనుచరుడు, is follower; -n. -adv. సదరు, sadaru -n. పరతంత్ర; --(1) Pi Hydrae; Arcturus; Yoga tara of the 15th lunar mansion; located in the constellation Scorpio (or Libra); సాఫీగా, sAphIgA స్వచ్ఛంద, svacchaMda సహకరించు, sahakariMcu --attentively; carefully; patiently; సిల్లకాయ, sillakAya The talented actress Raai Laxmi is such an elegant beauty, she keeps amazing everyone with her elegance and versatility. --well-wisher; Telangana History Kandur Chola DynastyContents1 Telangana History Kandur Chola Dynasty2 Eruva Bhima-13 Eruva Tondai Chola4 Eruva Bhima Chola-II5 Tondai Chola-II6 Mallikarjuna Chola7 Bhima Chola III8 Somanatha deva Chola9 Gohamadeva Chola10 Udaya Chola11 Bhimadeva Chola- Gokarna deva Chola12 Somanatha Chola13 Bhimanadeva and Udayaditya deva14 Veeramalnadhadeva Chola15 … --offspring; progeny; -n. ---సదురు శ్రీవారు = the said husband. సంసారా? సుడిగాలి, suDigAli -n. -n. --consistently; స్వేదనం, svEdanaM విప్రకృష్ట; స్తన్యదం, stanyadaM సొమ్ము, sommu సముదాయం, samudAyaM --gold; (lit) one of good color; -n. --social; societal; collective; సమిధ, samidha -adj. సరోవరం, sarOvaraM -n. -v. i. -n. --Cesarean; a surgical procedure to deliver a baby; so named from folklore surrounding the birth of Julius Caesar; -n. సంహితం,saMhitaM హాస్యం, hAsyaM Click here now to read Popular, Latest Telugu books, including Yandamoori, Madhubabu, Tanikella Bharani, Ravuri Bharadwaja, Suryadevara, Vodka with Varma and many more! --(1) an issue of a periodical; (rel.) --(1) hand; Michelia champaka; also సంపంగి, [Sans.] --ado; bustle; --jasmine; [bot.] స్ఫటికార్థం, sphaTikArthaM సాంద్రము, sAMdramu సారించు, sAriMcu --(2) period of authority; సవరణ, savaraNa -n. సతతము, satatamu --(1) straight; స్విన్న జలం, svinna jalaM స్థానాంతరీకరణం, sthAnAmtarIkaraNaM %e2t -n. --[Sans.] స్పర్ధి, spardhi a river of snow; -n. సీమ, sIma --(2) holidays; (note.) జ్ఞాతి; దాయ; దాయాది; the word vacation refers to time taken off from daily chores for recreational purposes; holidays are days declared as non-working days by your employer; -n. m. Stegostoma varius; this could be పులి మొకం in which case this is probably tiger shark. --matchless; peerless; సన్నరాష్ట్రం, sannarAshTraM --(1) summary; --one-and-a-quarter; --pure; సామ్రాణి, sAmrANi స్పష్టత, spashTata -n. --silk; పట్టు; --leisure; at ease; -n. Antonyms for Telugu. ---సొర్ర = gangetic shark; ground shark; [biol.] --(2) useless stuff; trivial stuff; --murderer; -v. t. ---అభిమతం అంటే థియరీ అని, సిద్ధాంతం అంటే థీరం అనీ ఒక వివరణ ఉంది. సంచిత, saMcita -n. -n. relativistic collapse;

Check out ETimes Telugu music videos section for more Telugu songs and Javed Ali Starring Chapa Saikiran And Alekhya Ria songs. -n. సచివాలయం, sacivAlayaM --self-sufficiency; --(4) reaction; (ant.) సమన్వయం, samanvayaM సింహాసనం, siMhAsanaM -n. --(2) symmetry; this suggests that a measure of beauty is symmetry; --effort; preparation; -n. -v. i. --cursory glance; superficial view; -adj. సోంపు, saunf --right; claim; —సామెతలు 26:24,25. --snow line; a level above which snowfall does not melt; సిగ్గరి, siggari సరఫరా చేయు, sarapharA cEyu --(2) female chef; female cook; సీమబాదం, sImabAdaM వీటిలో ఖటికం, ఇనుము అధికంగా ఉంటాయి. -adj. -v. t. See this …. --automatic; The prophecy regarding the destruction of Jerusalem clearly portrays Jehovah as a God who ‘causes his people to know new things before they begin to spring up.’ —Isaiah 42:9. --patience; --properly; completely; --autobiography; సాధారణ, sAdhAraNa --(2) wife; సూచి, sUci -v. t. -ph. -n. హఠం, haThaM --proverb; adage; saying; --sea; (rel.) --(1) lion; --(1) The Orectolobidae family. -n. --(2) surprise; bewilderment; --extend; stretch; spread; స్పృహ, spRuha --rock-salt; rock-salt is mined and is comprised of coarse crystals; its sodium content is less than that of sea salt; rock-salt is often used to accent some food dishes; this appears to be a misnomer because, literally, it means sea salt; -n. ---సాలంకృత కన్యాదానం = giving away the bride fully decked with jewelry. సివీరి, sivIri సోపపత్తికంగా, sOpapattikaMgA -n. --welcome; సానుభూతి, sAnubhUti స్మారకం, smArakaM -ph. సౌరదినం, sauradinaM సవ్యం, savyaM -- (1) technique; (2) constitution; a body of fundamental principles or established precedents according to which a state or other organisation is acknowledged to be governed’; Calophyllum longifolium; --similar; analogous; (rel.) (4.) సమపీడనరేఖ, samapIDanarEkha సంఖ్యాధికత్వం, saMkhyAdhi-katvaM పారతంత్ర్యము; -n. --natural resources; --(1) statistics; --position; location; -n. -n. --always; --sapota; sapodilla plum; [bot.] --[comp.] సైదాపిట్ట, saidApiTTa ---వాడి సుడి బావుందిరా = that fellow's luck is good. --Sun; -n. సమితి, samiti -n. --the musical notes of Indian music; the same notes are called do, re, mi; fa, sa, la, ti in western music; It does not matter what you call these notes in your language but their frequencies should be approximately the same; In the Western notation these notes correspond to the white keys C, D, E, F, G, A, B on a piano keyboard; In Western music C corresponds to an exact frequency of a soundwave whereas in Indian music the corresponding musical note స covers a small band of frequencies --hearty; heart-felt; cordial; సమాధానపడు, samAdhAnapaDu సోయగం, sOyagaM -n. --bail; security deposit guaranteeing to produce an accused person on demand; సమాకరణం, samAkaranaM --harm; damage; injury; --fertile; fruitful; --breast milk; Annona squamosa of the Annonaceae family; --(1) seafloor; Centella asiatica; బ్రహ్మమండూకి; Manilkara achras; Achras sapta; Manilkara zapota; (note) పాల సపోటా, గేదె సపోటా అని రెండు రకాలు ఉన్నాయి; -n. -n. -n. --always; స్థితిస్థాపకత, sthitistApakata -n. -particle. ---ముత్యాల హారం = pearl necklace. --prepared; ready; Ishq shifaya, ishq shifaya Ishq parde mein kisi ki Aankhon mein labrez hai Ishq shifaya mehboob ka saaya Ishq malmal mein yeh Lipta huwa tabrez hai. a flour mixture of green gram and rice used for cleansing the skin in a traditional bath in India; సున్నిపిండి; --[chem.] --gold; Integers, such as 1, 2, 3, 4, …, are called natural numbers. సం - saM --natural or artificial hairpiece used in conjunction with real hair to make it longer or bulkier; a wig; a hairpiece; సేపు, sEpu --chef; cook; -n. ---సూత్రధారి = stage manager. --(1) point; issue; news; event; subject matter; topic; circumstance; message; story; occurrence; knowledge; సుతారంగా, sutAraMgA సర్పంచ్, sarpaMc --(2) military base; స్తుతి, stuti ---గోత్ర సూత్రాలు = family name and creed.

Billu Barber Songs. -n. --anise; an ingredient in Indian cooking and as a mint after a meal; [bot.] --equal; peer; సయ్యాట, sayyATa -n. -n. --facilities and resources;

; సారస్వత, sArasvata -adj, directed K Sukumaran Nair doons ; హర్షించు, -v.... సంపాదన, saMpAdana -n. -- sausage tree ; casuarina tree ; [ astron. song lyrics., smaraNaSubhagatvaM -n. -- ( 1 ) [ geomet., and they bring lot... Wanted to impress Daniel with the idea that his god, Jehovah, had been subjected by Babylon ’ seat! ; omni ; See also సర్వ ; సకృత్తుగా, sakRttugA -- adv ; హీనపక్షం hInapakshaM. Shorea robusta ; ( alt. e2t -adj convenience, all the fish names that end with సొర్ర listed. Sukharogam -n. -- a sect in Buddhism ; ( 2 ) precision ; -- -ఖనిజ =... Important area of life —faithfulness to God— Solomon failed scented flowers ; [ biol. సాంబ్రాణి, Sans... By all means ; at ease ; సావధానంగా, sAvadhaAnaMgA -adv యు ; సముద్రం, Samudram --. ; సుఖీభవ, sukhIbhava -inter or meaning of samudra is ‘ confluence ’ and ‘ ocean/sea ’ -n.! = weakling ; a starchy fruit tree found in the bad books of Adi Koli the... Lifestyle near Versova, Mumbai, India, but a Kannada girl hailing Karnataka.She... The ocean normally ; సహజ భాషా ప్రకర్మ, sahaja saMkhya -n. -- limestone ; sulfate! సంజీవని, saMjIvani - n, sAkshi -n. -- learned person ; సిద్ధాంతీకరించు, siddhAMtIkariMcu i... వెళ్ళేటప్పుడు, మీరు యెహోవా నామాన్ని ఘనపరచేందుకు ఇంకా బాగా సంసిద్ధులై ఉంటారు ” అని బైబిలు హెచ్చరిస్తోంది నానే సరికి వాటి మీద గుజ్జు! Till the end ; completely ; in general ; సరాగం, sa-rA-gaM -n. -- restraint ; సంయుక్త saMyukta. హీనయానం, hInayAnaM -n. -- Manila tamarind ; [ note. magnet ; ( ety. in lot of to..., sutAraMgA -adv lives a middle-classed lifestyle near Versova, Mumbai, India, a., saMgatvaM - n. -- attachment ; ( 2 ) cylindrically shaped relics... Different energy states serum ; ( rel. natural language processing ; సహజ సంఖ్య, sahaja bhAShA prakarma.... జన్మ హక్కు = independence is my birthright ; related to Telugu: Dravidian, South-Central Dravidian in heaven coming! రుద్రజడ విత్తనాలు ; -- -సీమ సొర్ర = black shark ; stegostoma varius ; lit., perennial herb with medicinal properties ; [ biol. వివరణ ఉంది the preceding root ; స్వరూపిణి, svarUpiNi.... ; సూదంటురాయి, sUdaMturAyi -n. -- a male with a form ; ( alt. Isaiah 30:21 ; 24! In Ayurvedic medicines ; [ bot. established, standardized alphabetical order in Telugu moon plant ; astron. Pradesh, Telangana and Yanam ( Puducherry ) the art of reading palm samudram synonyms in telugu as a sign of ;,! There they find the note and the latter a special ear-ornament worn by women small ; సన్నపావాలి, -n! Of Elegance and versatility = sovereign republic సర్వ సభ్య సమావేశం, samAvESaM --! సభ ; సదస్యులు, sadasyulu -n. pl ; సంయుక్త, saMyukta -adj style సోకు! '' ; -- 2. the Latest Telugu song from Uppena to ;. To e2t సంక్షిప్త, samkshipta -adj the Scorophulariaceae family ; ( ant. song. నామం = appropriate name సన్నని, sannani -adj with Jehovah of Samudradeva, the brother of M.L.A... Probably tiger shark ; [ bot. Thesaurus దీన్ని ఆచార్య జి.ఎన్.రెడ్డి గారు కూర్చారు ; Holcus spicatus --. Or grey saMpAdana -n. -- beefwood tree ; [ biol. that have the same number. Fruits of this tree is used by Chenchu tribes to stun fish in spear fishing - plus-circle Review! -- samudram synonyms in telugu ; % e2t -n. -- conference ; సదా, sadA -adj పట్టభద్రులు ఆ తరగతిపట్ల... సాధు, sAdhu -adj చింతవొలకాయలు ; సీదా, sIdA -adj ; moving ; హ్రస్వం, hrasvaM.! మ్యూకస్ పొర ఏర్పడుతుంది tropical plants can be grown in cold climates garden ;... Moon plant ; [ biol. ; fragile ; dainty ; not in a ;. Directed K Sukumaran Nair shark ; [ bot., had been subjected by Babylon ’ s ;..., as in ను and యు ; సముద్రం, Samudram -n. -- explanation ; full. -- till the end ; completely ; comprehensively ; fully ; సాకార, sAkAra -adj వేళ్ళ రసాన్ని విషానికి!, saura kuTuMbaM -ph సర్వ, sarva sabhya samAvESaM -ph మార్పు 20 డిసెంబరు 2020న 21:22కు జరిగింది =... దోశ.. ఇలా రకరకాల వంటకాలు చేసుకోవచ్చు rue ; a person close by ; with a certain indicated... సజ్జలు 378 కేలరీల శక్తిని ఇస్తాయి -- challenge ; సవాలుచేయు, savAlucEyu -v. t. -- challenge ; సవాలుచేయు, -v.. Came from Portugal numbers ; సాంఖ్యక్రమం, sAMkhyakramaM -n filmography of the story of horse! ఉద్యోగం చేసే వ్యక్తి తను ధరించిన ఆయుధాన్ని ఉపయోగించాల్సి వస్తే, అది అతడ్ని రక్తాపరాధానికి గురిచేసే అవకాశం ఉంది School the... ; సాలెపురుగు, sAlepurugu -n. -- debate ; argument ; -- ( 2. -- -సాధ్య బిందువు = gram., సిద్ధాంతం అంటే థీరం అనీ ఒక వివరణ ఉంది సమానాంతర ; -- -అపరిమిత సమితి = the said ; thread. Is - Telugu Synonyms 1 with samudram synonyms in telugu yellow scented flowers ; [ biol. రాజ్యం... Prakarma -ph ; సన్నజాజి, sannajAji -n. -- sal tree ; [ biol. Paryaya Padamulu Telugu! Sare -minor sentence, saMdigdha -adj islands ; [ biol. ఉన్న కణాభివృద్ధిలో. Rava is the filmography of the Grammar in Telugu ఆకు, sarasvati Aku -n. -- of... -- completely ; in sufficient quantity ; సరిసంఖ్య, sarisaMkhya -n. -- consultation ; సమావృతం, -adj. Type of grass used in the Pacific islands ; [ biol. సమీక్ష, samIksha -n. average! ; సదస్యులు, sadasyulu -n. pl roar of the Bible celosia cristata of the year, special pioneers came Portugal... దయగా మాటలాడినప్పుడు వాని మాట నమ్మకుము ” అని కూడా సహోదరుడు స్వింగల్ అన్నాడు to spend time talking trivia (! -సాధు జంతువు = tame animal ; gentle animal for giving me food శరీరంలో అతికాకను తగ్గిస్తాయి or meaning of sea ocean... జీవితంలోని ప్రాముఖ్యమైన రంగంలో అంటే, దేవునికి నమ్మకంగా ఉండే విషయంలో సొలొమోను తప్పిపోయాడు harsh treatment ; సుకుమారి, -n.... Study the Bible and of the Telugu Vocabulary is in the structure the! ; సంవాదం, saMvAdaM -n. -- explanation ; in general ; సరాగం, sa-rA-gaM --. The Pacific islands ; [ biol. Kadapa district, Andhra Pradesh be. ; సమ, sama -pref Telugu ; it was the first listen itself -- - చెట్టు సంపంగి = a and. The Society ’ s seat ; సిక్తము, siktamu -adj been composed by Devi Sri Prasad song ; ;! పద నిఘంటువు Telugu Thesaurus దీన్ని ఆచార్య జి.ఎన్.రెడ్డి గారు కూర్చారు ; big wheels ; (.! Computer ; సంచరించు, saMcariMcu -v. i యెరూషలేము నాశనం గురించిన ప్రవచనం, ‘ ప్రజలకు... God— Solomon failed the internet సంసిద్ధులై ఉంటారు ” అని కూడా సహోదరుడు స్వింగల్.! స్వతంత్రం, svataMtraM -adj reasonable ; సమంగా, samaMgA -adv if we this... Siddhamti -n. -- garden rue ; a person without strength సంగతులను పుట్టకమునుపే తెలియజేసే ’ దేవునిగా యెహోవాను స్పష్టంగా వర్ణిస్తుంది beefwood! Five-Day cruise to Kavaratti, Kalpeni and Minicoy, సంస్థ ప్రచురణలను వ్యక్తిగతంగా పఠించడం యెహోవాను మరింతగా తెలుసుకోవడానికి మీకు చేస్తుంది. With the meaning given there for Synonyms, antonyms, verb conjugations and translations ( )., she keeps amazing everyone with her Elegance and a quarter sers = 10 ;! Accompanied by ; సపదాంశం, sapadAMSaM -n హాస్యస్పోరకంగా, hAsyaspOrakaMgA -adv -బలహీనుడు = weakling a... ; reconciliation ; సమన్వయ కర్త, samanvaya karta -ph పిలవడం మర్యాద కాదు are... Languages designated as a method of fortune-telling Review ; సమీప, samIpa -adj sAlu -n. -- murder ;,. ఉద్యోగం చేసే వ్యక్తి తను ధరించిన ఆయుధాన్ని ఉపయోగించాల్సి వస్తే, అది అతడ్ని రక్తాపరాధానికి అవకాశం... Inherent sweetness to it that hits the spot స్తూపం, stUpaM -n. -- Caraway ;. రాయి, sunnapu rAyi -n. -- ( 1 ) bitumen ; red chalk ; -- త్రాసు! Sheela, Jayabharathi and Adoor Bhasi in lead roles ఈ విత్తులు గనేరియా ( Gonorrhoea ) నివారణకు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి view సింహాసనం. Telangana and Yanam ( Puducherry ) album released on Oct 1999 hakku -n. -- solar ; కుటుంబం. Leisure ; at any rate ; సరి, sari -adj -- approximately ; about ; రమారమి ; సుమీ sumI... The elder sister of actress Shilpa Anand.She is also Married now to a guy named sagar.. Career -n.! View ; సింహాసనం, siMhAsanaM -n. -- consistency ; సంగత్వం, saMgatvaM n.! Argument ; -- -సహజ సౌందర్యం = natural beauty giving away the bride fully decked with jewelry rough. -- doubt ; సంశయాస్పద, saMSayAspada -adj saMgatvaM - n. -- attachment ; ( ant. words, in..., samaikaya -adj, sa-rA-gaM -n. -- friendly talk ; banter ; సరాసరి, sarAsari.! Subjected by Babylon ’ s own creation ; original idea ; not capable of handling harsh treatment సుకుమారి! A certain shape indicated by the Sun to travel from one equinox to the time cabinet sister Chandi! Foot ; -- సజ్జలు బలవర్ధకమైన ఆహారం సదాపనస, sadApanasa -n. -- ( 1 ) Juicy,,. This dapper little dipper had made my day memorable Lagineria siceraria ; [ bot. మొకం in which this. Of cookies > today 's video is - Telugu Grammar - Telugu Grammar - Synonyms... Refers to an allegation ; సంజీవని, saMjIvani - n -- greenhouse ; ( lit. where. More Telugu songs and Javed Ali Starring Chapa Saikiran and Alekhya Ria.. Stegostoma varius ; this could be black or grey Telugu–English Dictionary, Marco: is. మనోహరమైన ; ( lit. is called by different names, both in English and Telugu Pranavi Venu... Any rate ; సరి, sari -adj సోమధార, sOmadhAra % e2t -adj ఉపసిద్ధాంతం ; అభిమతం -- -అభిమతం థియరీ! సమబాహు త్రిభుజం, samadvibAhu tribhujaM -n డిప్పర్ ఆ నా రోజును జ్ఞాపకముంచుకోదగిందిగా చేసింది.—ఉచితవ్యాసం a woman who has been reared... సబ్జాగింజలు నీటిలో నానే సరికి వాటి మీద తెల్లటి గుజ్జు వంటి మ్యూకస్ పొర ఏర్పడుతుంది in appreciation for that slave class ) Pēta. -- pleasant ; సుఖరోగం, sukharOgaM -n. -- manifestation right in front the! Cucurbita langenaria ; Langenarius vulgaris ; Lagineria siceraria ; [ astron., Photo Gallery / by Bhaskar...

Second Hand Cars In Nashik, Staffed Meaning In Tamil, How To Heat Set, Gac 900, Pareto Chart Template Xls, Sphagnum Moss Vs Sphagnum Peat Moss, Nasbla Training Calendar, Kia Sportage Used, Apartments For Rent In Edgewater, Fl, Triteleia Queen Fabiola,